Doç. Dr. - Mustafa YİĞİTOĞLU

Doç. Dr.

Mustafa Yiğitoğlu

2002 yılında lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini başarı ile bitirdi.

2011 senesinde Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 

2020 yılında Doçent ünvanını aldı. 2021 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde göreve başladı.

Yahudilik üzerine pek çok  makale ve kitap yayınladı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi & Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nin baş editörüdür. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörü 'dür.

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Özgeçmiş

Akademik Görevler

2021

Doçent

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2020

Doçent

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2011

Doktor Öğretim Üyesi

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Öğrenim Bilgisi

2006-2010

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (DR)
Tez adı: Yahudilikte semâvî mâbed anlayışı

2004-2006

Yüksek Lisans-Tezli

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Mezhepleri Tarihi (YL) Tezli
Tez adı: Türkiye’de II. Vatikan sonrası Müslüman-Hristiyan ilişkileri

1998-2002

Lisans Anadal

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
İlahiyat Pr.