Bildiriler - Mustafa YİĞİTOĞLU

Yayımlanmış

Bildirileri

1. Yahudilikte Suçlar ve Cezalara Dair Bir Değerlendirme
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, MUSTAFA GÖREGEN (23.11.2018 -25.11.2018), Yayın Yeri: I. International Congress of Human and Social Sciences Research, 20182. Yahudilikte Anne-Baba ve Büyüklere Hürmet
MUSTAFA YİĞİTOĞLU (23.05.2013 -25.05.2013), Yayın Yeri: 7. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 20133. Eski Ahit’te Yer Alan Bazı Müzik Aletleri
MUSTAFA YİĞİTOĞLU (04.10.2019 -06.10.2019), Yayın Yeri: II. International Congress of Human and Social Science Researches, 20194. Safranbolu ve Çevresinde Tarihsel Süreç İçerisinde Dinler
MUSTAFA YİĞİTOĞLU (11.10.2019 -12.10.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dinî, İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, 20195. Yahudi Musikisinde Şofar 
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, ENVER KAPAĞAN, CAN DOĞAN (22.12.2017 -23.12.2017 ), Yayın Yeri: Müasir Dünyada İnteqrasiya ve Elmin Aktuel Problemleri, 20176. Haklar ve Sorumluluklar Bağlamında Hz. Peygamber’in Aile Düzeninin İnşasında Hüsn-i Muamele
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, MERVE YİĞİTOĞLU (04.10.2019), Yayın Yeri: II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi