Doç. Dr.

Mustafa YİĞİTOĞLU

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi yayıncısı.

Dergiye Git

Doç. Dr.

Mustafa Yiğitoğlu

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi yayıncısı.

Dergiye Git

TİAD HAKKINDA

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 2602-3067) yılda iki kez yayınlanan (2017-2022) 2023 yılından itibaren yılda 4 kez yayınlanan hakemli, akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça’da yapılan çalışmalar kabul görmektedir. TİAD İlahiyat alanlarında sempozyum ve kongre etkinliklerine dair çalışmalar, kitap değerlendirmeleri ve özgün makaleler yayınlayarak bilim insanlarına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

e-ISSN: 2602-3067
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1 (2023 Yılından itibaren)
Yayıncı: Mustafa YİĞİTOĞLU

Amaç

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 2602-3067) Yayıncı Mustafa Yiğitoğlu tarafından 2017 yılında yayımlanmaya başlayan hakemli bir dergidir. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Temel İslam Bilimleri- Felsefe ve Din Bilimleri- İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında özgün ve karşılaştırmalı çalışmaları (İslam, din, bilim, tarih, dinler tarihi, dil bilim, felsefe, psikoloji, sosyoloji, eğitim ve edebiyat) yayımlamaktadır.

Doç. Dr.

Mustafa YİĞİTOĞLU

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir.

Mustafa Yiğitoğlu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yiğitoğlu, Yahudilik üzerine kitaplar, makaleler ve makaleler yayınladı.

Yiğitoğlu, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nin (TİAD) yayıncısı  ve baş editörü; İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nin ise (İTOBİAD) yazı işleri müdürüdür.

Çalışmalar

Kitaplar

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu'nun kitapları.

Makaleler

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu'nun makaleleri.

Bildiriler

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu'nun bildirileri.

Kongreler

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu'nun düzenlediği kongreler.

İdari Görevler

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu'nun yürüttüğü idari görevler.

Editörlükler

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu'nun yaptığı editörlükler.

Haberler & Duyurular

Yayın periyodu değişti!

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 2602-3067) yayın sayısını 2023 senesinden itibaren yılda 4 sayı olmak üzere güncellemiştir. Bilginize

Web sitemiz açıldı!

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu'nun kişisel özgeçmişi ve akademik çalışmalarından oluşan, ayrıca haber ve duyurularının paylaşıldığı