Makaleler - Mustafa Yiğitoğlu

Yayımlanmış

Makaleleri

1. Religious Virtual Living and Metaverse on the Real World
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: Afro Eurasian Studies, 2022
https://dx.doi.org/10.33722/afes.1093513


2. Religious, Economic and Administrative Situation of the Jews Under Islamic Rule
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: Afro Eurasian Studies, 2022
https://dx.doi.org/10.33722/afes.1093485


3. Yahudilikte Kadınların Regl Dönemi Niddah ile İlgili Hususlar
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 20194. Economic and Commercial Relations of the Prophet Muhammad with the Jews

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, MUSTAFA GÖREGEN, Yayın Yeri: Afro Eurasian Studies, 2018
https://dx.doi.org/10.33722/afes.475785


5. Kur’an-ı Kerim Ve Eski Ahit Bağlamında Buzağıya Tapan İsrailoğullari’na Ölüm Cezasi Verilmesi Meselesi
ŞÜKRÜ MADEN, MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi – AUID, 2018

https://doi.org/10.18498/amauifd.5040036. Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethinden Sonra İzlediği Tapınak Dağı Politikası

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017
https://doi.org/10.32711/tiad.358091


7. Yahudilerin Tapınak Siyaseti ve Semavi Mâbed
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017

https://doi.org/10.32711/tiad.347642


8. Negative Attitudes of Jews Regarding to Islam and Muslims throughout the History
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: Journal of History Culture and Art Research, 2017
https://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.806


9. İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
https://dx.doi.org/10.15869/itobiad.304179


10. Yahudilik ve İslam da Zina Suçu ve Cezası
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, ÖMER FARUK HABERGETİREN, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
https://dx.doi.org/10.15869/itobiad.57019


11. Osmanlı İmparatorluğu’nda İslamî Perspektifin Gayr-i Müslimlere Etkisi
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2013


12. Geçmişten Günümüze Anadolu’da Müslüman Hıristiyan Münasebetleri
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012


13. Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların Farklı Redaksiyonları
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, 2012
https://dx.doi.org/dx.doi.org/10.9761/jasss_208


14. Antik Yakın Doğu Milletlerinde Tanrı
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012
https://dx.doi.org/10.7596/taksad.v1i1.615. Sarcastic View of Islam in Western Christianity

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, 2012
https://dx.doi.org/dx.doi.org/10.9761/jasss_290


16. Kendi Öz Hukukumuzu Oluşturmak (Mecelle Örneği)
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Yayın Yeri: Tarih Bilinci: Tarih Kültür Dergisi, 2011