İdari Görevler - Mustafa Yiğitoğlu

İdari Görevler

2021

Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2020-2021

Bölüm Başkanı

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2018-2020

Bölüm Başkanı

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

2014-2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
Temel İslam Bilimler Bölümü

2012-2013

Enstitü Müdür Yardımcısı

Karabük Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü