Articles - Mustafa Yiğitoğlu

Published

Articles

1. Religious Virtual Living and Metaverse on the Real World
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: Afro Eurasian Studies, 2022
https://dx.doi.org/10.33722/afes.10935132. Religious, Economic and Administrative Situation of the Jews Under Islamic Rule

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: Afro Eurasian Studies, 2022
https://dx.doi.org/10.33722/afes.10934853. Yahudilikte Kadınların Regl Dönemi Niddah ile İlgili Hususlar

Issues on Menstruation Period of Women in Judaism
MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 20194. Economic and Commercial Relations of the Prophet Muhammad with the Jews

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, MUSTAFA GÖREGEN, Place of Publication: Afro Eurasian Studies, 2018
https://dx.doi.org/10.33722/afes.4757855. Kur’an-ı Kerim Ve Eski Ahit Bağlamında Buzağıya Tapan İsrailoğullari’na Ölüm Cezasi Verilmesi Meselesi

The Issue of Death Penalty for Israelites’ Worship of the Golden Calf in the Context of the Old Testament and the Holy Qur’an


ŞÜKRÜ MADEN, MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi – AUID, 2018

https://doi.org/10.18498/amauifd.5040036. Hz. Ömer’in Kudüs’ü Fethinden Sonra İzlediği Tapınak Dağı Politikası

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017
https://doi.org/10.32711/tiad.3580917. Yahudilerin Tapınak Siyaseti ve Semavi Mâbed /
The Politics of the Jews of the Temple and the Heavenly Temple


MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017

https://doi.org/10.32711/tiad.3476428. Negative Attitudes of Jews Regarding to Islam and Muslims throughout the History

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: Journal of History Culture and Art Research, 2017
https://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.8069. İsra ve Miraçta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
https://dx.doi.org/10.15869/itobiad.30417910. Yahudilik ve İslam’da Zina Suçu ve Cezası /The Crime of Fornication and Its Punishment in Judaism and
Islam

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, ÖMER FARUK HABERGETİREN, Place of Publication: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
https://dx.doi.org/10.15869/itobiad.5701911. Osmanlı İmparatorluğu nda İslamî Perspektifin Gayr-i Müslimlere Etkisi / 
Islamic Perspective’s Effect on Non Muslims in the Ottoman Empire


MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 201312. Geçmişten Günümüze Anadolu’da Müslüman Hıristiyan Münasebetleri /
The Relationship Between Muslim and Christian in Anatolia from Past to Now


MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 201213. Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların Farklı Redaksiyonları

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: The Journal of Academic Social Science Studies, 2012
https://dx.doi.org/dx.doi.org/10.9761/jasss_20814. Antik Yakın Doğu Milletlerinde Tanrı

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2012
https://dx.doi.org/10.7596/taksad.v1i1.615. Sarcastic View of Islam in Western Christianity

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: The Journal of Academic Social Science Studies, 2012
https://dx.doi.org/dx.doi.org/10.9761/jasss_29016. Kendi Öz Hukukumuzu Oluşturmak (Mecelle Örneği)

MUSTAFA YİĞİTOĞLU, Place of Publication: Tarih Bilinci: Tarih Kültür Dergisi, 2011