Yayıncı - Mustafa Yiğitoğlu

Doç. Dr.

Mustafa Yiğitoğlu

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Mustafa Yiğitoğlu'nun Yahudilik üzerine kitap, makale vb. yayınları bulunmaktadır.

Yiğitoğlu, Türiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi'nin (TİAD) yayıncılığını ve baş editörlüğünü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nin (İTOBİAD) ise baş editörlüğünü yapmaktadır.

Özgeçmiş

Akademik Görevler

2021

Doçent

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2020

Doçent

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2011

Doktor Öğretim Üyesi

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Öğrenim Bilgisi

2006-2010

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (DR)
Tez adı: Yahudilikte semâvî mâbed anlayışı

2004-2006

Yüksek Lisans-Tezli

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Mezhepleri Tarihi (YL) Tezli
Tez adı: Türkiye’de II. Vatikan sonrası Müslüman-Hristiyan ilişkileri

1998-2002

Lisans Anadal

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
İlahiyat Pr.